DNI DEKARZA 2014
Archiwalne wydarzenia


Henryk Fyda układa dachówki RuppCeramika

Henryk Fyda układa dachówki Rupp Ceramika praca zmierza już ku końcowi

Drużyna Adamski / Dobosz zamontowała pas nadrynnowy i układa dachówki

Drużyna Adamski / Dobosz zamontowała pas nadrynnowy i układa dachówki

Komisja ocenia pracę i omawia błędy Grupy Dach - Serwis

Zwycięzcy mistrzostw stoją od lewej Stanisław Fyda ( brat Mistrza w jego imieniu odbierający nagrody ), I V-ce Mistrz - Waldemar Pieklak - Grupa Dach-Serwis, II V-ce Mistrz Mariusz Dobosz / Henryk Adamski, Krzysztof Urbaniak - BUDOMUK
Z życia Stowarzyszenia


Wyjazd szkoleniowy do Niemiec - firma LINZMEIER