Jak zostać członkiem zwyczajnym?

Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy zrzesza już blisko 50 firm dekarskich.

Są 3 możliwości by zostać członkiem zwyczajnym ŚSD:

Sposób 1

Pojawić się w głównej siedzibie Stowarzyszenia w Dąbrowie Górniczej ul. Rzeczna 11, wziąć ze sobą: dokumenty firmy, dowód osobisty osoby reprezentującej firmę, pieczątkę firmową. Otrzymają państwo deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, którą można wypełnić na miejscu lub dostarczyć po wypełnieniu.

Sposób 2

Zadzwonić do Śląskiego Stowarzyszenia Dekarzy na nr telefonu (32) 296 95 92 i poprosić o przesłanie faxem lub pocztą deklaracji przystąpienia do ŚSD. Wypełnić deklarację i zatwierdzić pieczątką firmową oraz podpisem osoby reprezentującej firmę, a następnie oryginał odesłać pocztą. Należy podać kontakt telefoniczny oraz ewentualnie e-mail do osoby odpowiedzialnej za uczestnictwo w szkoleniach. Opisać szczegółowo działalność firmy i jej osiągnięcia.

 Sposób 3

Pobrać z internetu ze strony Śląskiego Stowarzyszenia Dekarzy deklarację przystąpienia do ŚSD. Wypełnić deklarację i zatwierdzić pieczątką firmową oraz podpisem osoby reprezentującej firmę, a następnie oryginał odesłać pocztą. Należy podać kontakt telefoniczny oraz ewentualnie e-mail do osoby odpowiedzialnej za uczestnictwo w szkoleniach. Opisać szczegółowo działalność firmy i jej osiągnięcia.

Wpisowe do Stowarzyszenia dla członków zwyczajnych to 150 zł. Składka członkowska wynosi 50 zł/mies.

Na pierwszym spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Dekarzy po swym przystąpieniu do grona zrzeszonych firm dekarskich nowy członek otrzymuje Świadectwo przynależności do ŚSD. Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Dekarzy zastrzega sobie możliwość weryfikacji nierzetelnych firm.

Kto może zostać członkiem wspierającym?

Członkiem wspierającym mogą zostać producenci nowoczesnych materiałów budowlanych. Aby zostać członkiem wspierającym należy umówić się na indywidualną rozmowę z Zarządem ŚSD. Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy wręcza swym Członkom Wsperającym Certyfikat ŚSD i propaguje wśród swych członków markę wyrobów Członków Wspierających oraz organizuje dla nich szkolenia z zakresu wykorzystania i technologii materiałów przez nich produkowanych.


 Deklaracje do pobrania tutaj:
LINKI